Ayat al-Quran

Isnin, 12 Oktober 2009

Sirah Peperangan Tabuk...Jihad Dengan Jiwa Raga dan Dengan Harta Benda, Jihad fi Sabilillah...

Punca Meletusnya Peperangan


Mengikut riwayat Ibnu Sa’d dan lain-lain bahawa telah sampai berita kepada Muslimin melalui orang-orang yang berulang-alik di antara Sham dengan Madinah bahawa orang-orang Rome telah berkumpul dengan bilangan yang ramai sekali. Bergabung sama dengan mereka ialah orang-orang Arab Nasrani dari qabilah Lukhman, Judh’am dan beberapa qabilah lagi yang bernaung di bawah pemerintahan Rome dan sudahpun sampai peninjau-peninjau mereka ke negeri Balqa’. Maka Rasulullah S.A.W pun merayu orang ramai supaya keluar berperang.


Diriwayatkan oleh Tabrani dari hadith ‘Imran ibn Husain, bahawa bala tentera Rome itu dikelolakan oleh empat puluh ribu orang tentera.


Peristiwa ini berlaku pada bulan rejab tahun kesembilan Hijrah, di musim panas di paras yang paling tinggi. Lantaran terlalu panas menyebabkan sukar kehidupan manusia.berkebetulan pula musim buah-buahan di Madinah dan sudah sesuai untuk dipungut dan dituai. Oleh kerana musim panas dan musim buah-buahan sudah masak maka terpaksa Rasulullah mengajak dengan merayu supaya mereka keluar untuk berperang.


Ka’ab Bin Malik menceritakan: “ Tidaklah Rasulullah hendak menyerang terus cuma Baginda hendak berangkat cara berselindung. Lalu berangkatlah Rasulullah S.A.W diikuti oleh para pejuang dalam cuaca yang sungguh panas. Mereka berangkat menghadapi perjalanan yang jauh dalam padang pasir. Kemudian terpaksa pula berhadapan dengan musuh yang berlipat ganda banyaknya, semuanya itu harus dihadapi oleh Muslimin untuk persediaan perang.


Begitulah keadaannya. Perjalanan untuk Peperangan Tabuk ini sungguh sukar. Banyak ujian dan dugaan berat terpaksa mereka lalui termasuklah kemunafikan orang-orang munafiq yang mula memainkan peranannya dan kekukuhan iman orang yang beriman, juga bertindak membawa mereka yang beriman mengambil bahagian.


Beberapa kumpulan Munafiqin berkata sesama mereka: ̋ Jangan keluar dalam cuaca panas terik ini...̏ Datang seorang dari kalangan mereka menemui Rasulullah, katanya: ̋ Izinkanlah saya (untuk tidak pergi berperang) dan janganlah jadikan saya tercebur ke dalam fitnah. Demi Allah saya ini terkenal di kalangan kaum saya sebagai seorang yang sangat meminati wanita, kerana itu saya takut kalau saya terlihat wanita-wanita kuning (wanita Rome) nanti saya tidak sabar ̏. Maka Rasulullah pun membenarkannya dengan apa yang dimintanya.


̒ Abdullah ibn ̒ Ubai ibn Salul pula mengumpulkan rakan-rakanya yang setia di satu tempat di hujung kota Madinah. Tatkala Nabi S.A.W. berangkat keluar maka dia dan rakan-rakannya ketinggalanlah.


Adapun orang-orang mukmin, mereka menyahut seruan Rasulullah dengan seupaya mungkin. Yang kaya didesak supaya memberi sumbangan mengikut keupayaan masing-masing, seperti binatang tunggangan dan sebagainya, maka kebanyakkan mereka membawa seberapa yang terdaya dari wang dan harta benda. ̒ Uthman r.a membawa tiga ratus ekor unta lengkap dengan alat-alat menunggangnya, dengan wang sebanyak seribu dinar, dituangkan di bilik Rasulullah S.A.W. Lalu kata Rasulullah: ̋ Tidak akan memudharatkan Uthman dengan pemberiannya ini ̏.


Abu Bakar r.a membawa semua hartanya manakala ̒ Umar r.a membawa separuh daripada hartanya.

Dan datanglah beberapa orang muslimin yang tidak punya binatang kenderaan kepada Rasulullah (sambil menangis). Mereka meminta Rasulullah memberikan binatang tunggangan, akan mereka gunakan untuk keluar berjihad bersama Baginda. Maka kata Rasulullah : ̋ Aku tidak ada sesuatu (binatang tunggangan) yang boleh membawa kamu ̏ . Lalu mereka pun beredar dari situ dengan airnmata berlinang sedih kerana tidak ada sesuatu yang akan mereka gunakan untuk keluar berperang.


Berangkatlah Rasulullah S.A.W bersama hampir tiga puluh ribu orang Muslimin. Ada beberapa orang muslimin yang tidak turut serta tanpa sebarang sebab. Diantara mereka ialah Ka ̒ ab ibn Malik, Murarah ibn Rabi ̓ , Hilal ibn ̒ Umaiyah dan Abu Khaithamah. Mereka ini mengikut kata ibn Ishaq – adalah orang-orang yang jujur, yang tidak boleh diragukan keIslaman mereka. Tetapi Abu Khaithamah akhirnya pergi juga dan sempat bertemu dengan Rasulullah.


Angkatan tentera Muslimin menghadapi berbagai kepayahan dalam perjalanan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain bahawa dua dan tiga orang berjalan kaki mengikut seekor unta yang ditunggang. Mereka menghadapi haus dahaga hingga terpaksa beberapa ekor unta disembelih untuk mendapatkan air dari tubuh unta-unta itu.


Diriwayatkan lagi oleh Imam Ahmad dalam masnad daripada Abu Hurairah, katanya: ̋ Dimasa peperangan Tabuk, angkatan perang muslimin menghadapi kebuluran, kata mereka: ̋ Wahai Rasulullah, kalaulah engkau izinkan kami akan sembelih unta-unta kami untuk dimakan ̏ ? Jawab Baginda: ̋ Buatlah ̏ . Datang Umar lalu mencelah: ̋ Wahai Rasulullah, kalau mereka berbuat begitu kuranglah nanti kenderaan, tetapi suruhlah mereka bawakan bekalan makanan mereka yang masih ada dan doakan supaya Allah memberikan berkat ̏ . Lalu Rasulullah pun meminta sehelai hamparan kulit dan dibentangkannya. Kemudian disuruh membawa bekalan masing-masing yang masih ada. Datanglah mereka, ada yang membawa segenggam bijian, ada yang membawa segenggam buah tamar, hinggalah terkumpullah sedikit di atas hamparan kulit itu.kemudian Rasulullah pun mendoakan berkatnya. Kata Baginda kepada mereka: ̋̋ Ambil dan isikan ke dalam bekas masing-masing ̏. Mereka pun mengambil dan mengisinya hingga penuh, tidak ada pun seorang yang ketinggalan. Mereka makan hingga kenyang, tetapi masih juga ada bakinya di atas hamparan. Lalu berkata Rasulullah: ̋ Bersaksilah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku ini Rasulullah.


Bilamana angkatan muslimin sampai di Tabuk tidak berlaku peperangan kerana tiada seorang musuh pun yang menunggu. Sebenarnya angkatan musuh yang begitu ramai itu telah lari berpecah-pecah bersembunyi di sana sini, setelah pada mulanya mereka berkumpul untuk memerangi Muslimin. Kemudian datanglah Yuhannah pembesar negeri Ailah kepada Rasulullah meminta damai. Baginda menerimanya dan membuat perdamaian dengan syarat mereka membayar jizyah. Berikutan itu datang pula penduduk-penduduk Jarba ̓ dan penduduk-penduduk Azrah meminta perdamaian dengan bersyaratkan membayar Jizyah. Perdamaian itu dimaterikan dengan satu surat dari pihak Rasulullah S.A.W.


Kemudian angkatan tentera Muslimin bersama Rasulullah berjalan melalui Al-Hijr (satu tempat yang pernah didiami oleh kaum Thamud), maka berkatalah Rasulullah kepada para sahabatnya: ̋ Kamu jangan masuk ke tempat ini, di mana orang-orang yang pernah menzalimi diri mereka sendiri, nanti kamu juga akan terkena bala’ seperti yang telah dikenakan kepada mereka, kamu hendaklah melintasi dengan berupa sedih menangis ̏ . Baginda pun berkelumbung menutup mukanya dan mempercepatkan perjalanannya meninggal lembah bekas penempatan kaum Thamud itu.


Kemudian Nabi S.A.W berangkat pulang ke Madinah. Tatkala sampai hampir dengan Madinah berkatalah Rasulullah kepada para sahabatnya: ̋ Itulah Madinah tanah bahagia, itu bukit uhud, bukit yang mengasihi kita dan kita mengasihinya, Madinah didiami oleh mereka yang bersedia untuk bersama kamu merentas perjalanan dan mengharungi lembah ̏ . Kata para sahabatnya: ̏ Wahai Rasulullah, apa hal dengan mereka yang masih berada di Madinah sekarang? ̋ Jawab Rasulullah: ̋ Mereka dihalang oleh sesuatu keuzuran...̏

Tibalah Rasulullah S.A.W pulang ke Madinah dari Tabuk pada bulan Ramadhan tahun itu juga (tahun kesembilan Hijrah) setelah meninggalkan Madinah hampir dua bulan.


Pengajaran dan Pedoman daripada Peperangan Tabuk


Peperangan Tabuk ataupun peperangan usrah merupakan tanda-tanda yang jelas bagaimana peranan iman yang benar terhadap jiwa-jiwa Mukmin. Iman tersebut membakar keazaman mereka untuk berperang dan mendorong tangan-tangan mereka untuk menghulurkan harta. Iman juga menimbulkan kemanisan jiwa untuk menempuh cuaca panas, kesulitan dan kepenatan demi jalan Allah dan mengejar keredhaan-Nya. Oleh itu, apabila tiga orang mukmin yang memiliki keimanan yang benar tidak keluar berperang dalam peperangan ini tanpa keuzuran, Rasulullah memerintahkan supaya mereka ini diboikot. Dengan itu, isteri-isteri dan bapa-bapa mereka tidak lagi berbual dengan mereka, apatah lagi kebanyakan orang Islam. Pemboikotan ini mendesak sebahagian mereka mengikat diri mereka di tiang Masjid. Yang lain pula mengurungkan diri di rumah. Sehinggalah Allah menerima taubat mereka, iaitu setelah orang Islam mempelajari satu pengajaran yang cukup mendalam tentang sesiapa yang tercicir daripa menunaikan kewajipan tanpa sebarang alasan. Alasan yang ada hanyalah alasan mengutamakan kerehatan daripada berpenat lelah dan memilih naungan yang teduh daripada kepanasan dan juga keterikan matahari.


Kesimpulan


Peperangan Tabuk ini mempunyai keistimewaannya yang tersendiri, seperti yang digambarkan oleh Allah dalam al-Quran yang tidak ada pada peperangan yang lain. Kita boleh dapati beberapa ayat yang memberikan gambaran mengenai peperangan Tabuk dalam surah Taubah. Kebanyakkan ayat-ayat itu ditumpukan kenyataannya kepada betapa pentingnya jihad dengan jiwa raga dan dengan harta benda pada jalan Allah. Dan ditekankan bahawa jihad itulah satu-satunya dalil atau tanda paling nyata menunjukkan kebenaran dan kesahihan Islam seseorang Muslim. Jihad juga merupakan pembeza yang penting bagi membezakan Mukmin dengan Munafiqin. Kalau benar-benar sebagai Muslimin, hendaklah jangan menumpukan perhatian kepada kerehatan dan keselesaan hidupnya. Muslimin sebenarnya mesti memandang senang atau perkara ringan sahaja terhadap rintangan dan halangan yang walaupun berupa kesukaran dan azab dalam berjalan di jalan Allah, seperti yang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh ayat-ayat Allah mengenai niat dan maksud yang tersembunyi dalam hati-hati Munafiqin.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...